Spørgsmål til læringspakker

Spørgeskemaet handler om de læringspakker, I får med hjem efter en camp.

Læringspakken er den pakke, som indeholder: et brev, BørneAvisen, en bog, fagligt materiale (dansk/matematik/eksamensopgaver) og dimser/legetøj.

Spørgeskemaet skal benyttes til at få mere viden om, hvad I synes om læringspakkerne.

Besvarelserne er anonyme.


Start