Skole- og uddannelsesoplysninger - Eksamens forløb 2019

I spørgeskemaet vil vi spørge ind til barnets/den unges skolemæssige status, for derigennem at sikre os, at de skole- og uddannelsesoplysninger, vi har om programmets børn og unge, er opdaterede og korrekte. 

Spørgeskemaet tager kun få minutter at udfylde. 

På forhånd mange tak for hjælpen!


Start