Mentorsurvey - 2023

Kære mentor

På de næste sider følger det årlige spørgeskema omkring dit mentorarbejde hos Lær For Livet. Vi håber meget, at du vil bruge 10 minutter på at besvare spørgsmålene, da dine besvarelser hjælper mentorteamet med at forbedre Lær For Livets mentorordning. 

Spørgeskemaet fokuserer på de aktiviteter, du har lavet sammen med dit mentorbarn samt på din oplevelse af dit mentorarbejdes betydning for mentorbarnets skolefaglige, kulturelle og sociale udbytte.

Alle dine svar vil blive behandlet anonymt.

Start