General Self-Efficacy Scale (Nye børn 2020)

Til de voksne: 

Lær for Livet afprøver i samarbejde med Oxford Research forskellige metoder til at afdække børnenes udvikling, mens de er med i programmet. 

En af de metoder er at få børnene til at bedømme deres egen "self-efficacy" (mestringsforventning - eller tro på sig selv i forskellige situationer) ved starten i programmet og evt. også senere i løbet af deres seks år i LFL for at se en udvikling. 

Genereal Self-Efficacy Scale er en såkaldt valideret skala til at måle "self-efficacy", som er blevet oversat til dansk. En valideret skala er et måleredskab, der lever op til forskellige kvalitetskrav og som er anerkendt for at måle validt. Selvom det kunne være ønskværdigt, har Lær for Livet derfor ikke mulighed for at tilpasse ordvalgene, da ordene allerede er givet. Vi har til gengæld lavet en lille guide til, hvordan du kan oversætte de vanskelige begreber for at hjælpe børnene med at forstå. 

Det er vigtigt, så vidt muligt, selv at lade børnene sætte krydserne, men du må gerne læse spørgsmålene op - og du må også gerne hjælpe med at forstå de svære ord. Brug gerne i første omgang vores hjælp til oversættelse. 

 

Start