Bestyrelsesevaluering - januar 2023

Tusind tak fordi du tager dig tid til at besvare denne evaluering. Evalueringen tager ca. 15 minutter at gennemføre.  

Vi vil bede dig om at forholde dig til samtlige spørgsmål på de følgende sider. Der er løbende mulighed for, at du kan uddybe og kommentere på dine svar. 

Start