Underviserforløb 2022

Evaluering af underviserforløb

Hvad har du fået ud af at deltage i underviserforløbet indtil nu?

Hvilke aktiviteter har du fået mest ud af? *

Har underviserforløbet øget din motivation for at deltage på LC1? *

Fordi:

Har du eller din projektgruppe brug for noget fra Lær For Livet, for at komme i mål med jeres produkt? *

Hvis ja, specificer venligst:

Kunne du tænke dig at være med til et online møde, hvor du sammen med andre undervisere justerer undervisningsmaterialet til LC1? *