Udmeldelsessurvey

Barnets navn *

Hvad er navnet på barnets voksen som udfylder surveyen? *

Er udmeldelsen skrifteligt bekræftet af sagsbehandler eller anden kommunal kontaktperson? *

Bemærkninger:

Hvad er udmeldelsesårsagen? *

Uddybende bemærkninger

Vil du anbefale andre at blive en del af Lær For Livet? *

Hvis andet, specificer venligst:

Ekstern note

Intern note