Trivselssamtale

Lavet af *

Dato *

Vil du fortælle lidt om, hvordan det går i jeres mentorrelation?

Møde hyppighed, udfordringer/barrierer, succeshistorier, andet?

Dit forhold til mentorbarnets hjem/opholdssted?

Hvordan ville du beskrive dit mentorbarns udvikling fagligt og socialt?

Har du kontakt til barnets skole?

Kommer du regelmæssigt til mentorsparringerne?

Hvis ja: Hvad er din oplevelse med at komme til mentorsparring? Hvis nej: Hvorfor ikke?

Har du hørt om projektet "Læs sammen"?

Er du tilmeldt projektet "Læs sammen"? (Hvis M ønsker at høre mere om projektet, så bliver M kontaktet af Lars)

Er det noget vi kan hjælpe med? Materialer, mentorsparringsdatoer, el. lign?

Har du andet på hjerte, som du gerne vil fortælle eller spørge om?