Trivselssamtale

Lavet af *

Dato *

Vil du fortælle lidt om, hvordan det går i jeres mentorrelation?

Møde hyppighed, udfordringer/barrierer, succeshistorier, andet?

Dit forhold til mentorbarnets hjem/opholdssted?

Hvordan ville du beskrive dit mentorbarns udvikling fagligt og socialt?

Har du kontakt til barnets skole?

Kunne du forestille dig at have kontakt? Hvorfor ikke?

Hvad skal der til for at få kontakt? LFL kan hjælpe, hvis mentor har brug for det!

Kommer du regelmæssigt til mentorsparringerne?

Hvis ja: Hvad er din oplevelse med at komme til mentorsparring? Hvis nej: Hvorfor ikke?

Har du hørt om projektet "Læs sammen"?

Er du tilmeldt projektet "Læs sammen"? (Hvis M ønsker at høre mere om projektet, så bliver M kontaktet af Lars)

Er det noget vi kan hjælpe med? Materialer, mentorsparringsdatoer, el. lign?

Har du andet på hjerte, som du gerne vil fortælle eller spørge om?