Tilfredshedssamtale (hjemmet)

Tilfredshedssamtale

Lavet af *

Dato *

Vil du ikke fortælle mig lidt om dine tanker om at være en del af LFL og LKs/navn medvirke?

Hvordan oplever du/LK at have en mentor?

Hvordan er kontakten mellem dig/jer og mentor?

Hvor ofte mødes LK og mentor?

Hvad laver LK og mentor, når de er sammen?

Deltager LK på LC?

Hvordan oplever LK/navn LC og hvorfor?

Har LK lyst til at deltage på fremtidige camps?

Oplever du, at LK har rykket sig fagligt og/eller socialt? Og hvordan?

Føler du, at du har fået tilstrækkelig information om programmet forud for LKs/navn medvirke heri?