Tilfredshed med rekrutteringsproces for mentorer

Hvordan var din oplevelse med det telefoniske interview?

Evt. kommentar

Hvordan var din oplevelse med det fysiske interview i dit hjem?

Evt. kommentar

Hvad var godt ved rekrutteringsprocessen?

Hvad var mindre godt ved rekrutteringsprocessen?

Andet du ønsker, at vi skal vide: