Status fra mentor, marts 2021

Hvordan er kontakten mellem dig og dit mentorbarn på nuværende tidspunkt? *

Hvordan mødes I? *

Vælg alle de muligheder, som passer.

Hvilke aktiviteter laver I? *

Vælg alle de muligheder, som passer.

Hvis I ikke har kontakt, hvad vurderer du da ligger til grund for det?

Hvad ser du som de største udfordringer for din mentorrelation under coronakrisen? *

Vælg alle de muligheder, som passer, eller tilføj selv i tekstfeltet. 

Har du behov for en opringning fra Lær for Livets sekretariat ang. din mentorrelation? *

Hvis ja, rids din situation op:

Er der andet, som du synes vi skal vide?


Deltager dit mentorbarn på camp? *

Oplever du, at du har tilstrækkelig viden om Lær for Livets campaktiviteter? *

Taler du og dit mentorbarn om hans/hendes campdeltagelse? *

Hvis "sjældent" eller "aldrig", hvad vurderer du da ligger til grund for det?

Hvordan oplever du, at du kunne spille en rolle ift. om mentorbarnet får tilmeldt sig til camp? *

Kommentar

Hvad vil du gerne have af information omkring camp? *

Vælg alle de valgmuligheder der passer.

Andet: