Spørgsmål til læringspakker

Spørgeskemaet handler om de læringspakker, I får med hjem efter en camp.

Læringspakken er den pakke, som indeholder: et brev, BørneAvisen, en bog, fagligt materiale (dansk/matematik/eksamensopgaver) og dimser/legetøj.

Spørgeskemaet skal benyttes til at få mere viden om, hvad I synes om læringspakkerne.

Besvarelserne er anonyme.


Har du fået en læringspakke ved afslutning på camp? *

Hvor mange læringspakker har du modtaget? *

Har du læst, løst opgaver eller leget med indholdet i læringspakken? (sæt flere krydser) *

Har du brugt tingene i pakken sammen med dine voksne? *

Hvis nej - hvorfor ikke?/uddyb svar

Sæt et kryds ud for de ting i pakken, som du bedst kunne lide (sæt flere krydser) *

Hvordan synes du, at læringspakken kan blive bedre?