Spørgeskema til lærer til nyt Learning Kid 2019

Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram for anbragte børn, der består af Learning Camps og mentorstøtte i hverdagen. Vi er glade for at byde velkommen til en af dine elever. 

Eleven skal første gang på Learning Camp i sommerferien (uge 27 og 28), hvor der er fokus på at styrke barnet i dansk og matematik, at skabe lyst til læring og udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer. 

For at få det bedst mulige udgangspunkt for at tilrettelægge undervisningen på Learning Campen, viI vi gerne have information fra dig som lærer til barnet. Derfor vil vi bede dig om at besvare nogle få spørgsmål nedenfor.

Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine kollegaer om at styrke elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

På forhånd tak for hjælpen!

Bedste hilsner 
Team Lær for Livet

Spørgeskema til lærer til nyt Learning Kid

Elevens fulde navn *

Dit fulde navn *

Skolens navn *

Din e-mailadresse *

Hvad vurderer du, at eleven kan have særligt glæde af at arbejde med i dansk på Learning Camp og sammen med sin mentor?

(Hvis barnet har taget en diagnostisk dansk-test, må du gerne angive testen og resultatet af denne. Du må gerne skelne mellem stavning og læsning) 

Hvad vurderer du, at eleven kan have særligt glæde af at arbejde med i matematik på Learning Camp og sammen med sin mentor?

(Hvis barnet har taget en diagnostisk matematik-test, må du gerne angive testen og resultatet af denne)

Hvad vurderer du, at eleven kan have særligt glæde af at arbejde med i forhold til sin personlige og sociale udvikling på Learning Camp og sammen med sin mentor?

Er der andet som du vurderer, at Lær for Livet skal være opmærksomme på i forhold til undervisningen af eleven?