Skole- og uddannelsesoplysninger - Eksamens forløb 2019

I spørgeskemaet vil vi spørge ind til barnets/den unges skolemæssige status, for derigennem at sikre os, at de skole- og uddannelsesoplysninger, vi har om programmets børn og unge, er opdaterede og korrekte. 

Spørgeskemaet tager kun få minutter at udfylde. 

På forhånd mange tak for hjælpen!


Har barnet/den unge været oppe til alle eller nogle af prøverne? *


Har barnet/den unge bestået folkeskolens afgangsprøve? *


Hvad laver barnet/den unge nu (august 2019)? *


Hvilket klassetrin går barnet/den unge på nu (pr. august 2019)? *


Hvad hedder den skole- eller uddannelsesinstituion, barnet/den unge er indskrevet på? *