Skole- og uddannelsesoplysninger

I spørgeskemaet vil vi spørge ind til barnets/den unges skolemæssige status, for derigennem at sikre os, at de skole- og uddannelsesoplysninger, vi har om programmets børn og unge, er opdaterede og korrekte. 

Spørgeskemaet tager kun få minutter at udfylde. 

På forhånd mange tak for hjælpen!


Folkeskolens afgangsprøve

Når man afslutter 9. klasse, skal man op til folkeskolens afgangsprøve. Afgangsprøven består af fem lovbundne prøver; mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk samt en mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Derudover udtrækkes der for hver klasse yderligere to prøver. 

Har barnet/den unge været oppe til alle eller nogle af prøverne? *


Bestået afgangsprøven?

En elev har bestået folkeskolens afgangsprøve, hvis hans/hendes karaktergennemsnit for de i alt syv prøver er mindst 2,0 på 7-trinsskalaen.

Har barnet/den unge bestået folkeskolens afgangsprøve? *


Status - august 2019

Hvad laver barnet/den unge nu (august 2019)? *


Status - august 2019

Hvilket klassetrin går barnet/den unge på nu (pr. august 2019)? *


Navn på skole- eller uddannelsesinstitution

Hvad hedder den skole- eller uddannelsesinstituion, barnet/den unge er indskrevet på? *