Skabelon - Survey Til Hjemmet

Tak fordi du vil hjælpe os med at gøre Lær for Livet endnu bedre. 

Besvarelserne er ikke anonyme, men vil kun blive brugt til at få en overordnet viden om, hvordan jer i hjemmene oplever vores arbejde i Lær for Livet. Alle svar vil blive behandlet fortroligt af Lær for Livets sekretariat, og INGEN personlige oplysninger bliver videregivet. 

Hvis du har flere børn med i Lær for Livet, vil vi bede dig besvare spørgsmålene ud fra din samlede vurdering af programmet.

På forhånd mange tak for hjælpen.

De bedste hilsner,

Lær For Livets sekretariat

Generelt

Hvad er dit fulde navn? *

Hvad er dit barns fulde navn? *


Hvor enig er du i følgende udsagn?

Lær for Livet bidrager positivt til mit barns faglige udvikling *

Har du nogle kommentarer til dette? Skriv dem gerne her:

Lær for Livet bidrager positivt til mit barns motivation og lyst til at lære *

Har du nogle kommentarer til dette? Skriv dem gerne her:

Lær for Livet bidrager positivt til mit barns personlige udvikling *

(Med personlig udvikling menes der, at barnet f.eks. har større mod på livet, er mindre usikker og/eller tænker mere positivt om sin fremtid)

Har du nogle kommentarer til dette? Skriv dem gerne her:

Lær for Livet bidrager positivt til mit barns sociale udvikling *

(Med social udvikling menes der, at barnet f.eks. har lettere ved at indgå og opretholde relationer og/eller har en større følelse af at høre til)

Har du nogle kommentarer til dette? Skriv dem gerne her:

Jeg oplever det som meningsfuldt, at mit barn er en del af Lær For Livet *

Har du nogle kommentarer til dette? Skriv dem gerne her:

Lær for Livet giver mig som voksen redskaber til at kunne understøtte mit barns faglige, personlige og sociale udvikling derhjemme *

Har du nogle kommentarer til dette? Skriv dem gerne her:

Jeg får den nødvendige information om mit barns deltagelse i Lær for Livet *

Hvad kunne du ellers ønske dig information om? Skriv gerne her:

Har du generelle kommentarer, ideer, ris eller ros til Lær for Livet, så skriv det gerne her:

Må vi kontakte dig i tilfælde af, at dine svar ligger op til uddybelse? *