Skabelon - LC medarbejderevaluering

Kære campmedarbejdere

LC1 er slut for i år, og vi vil gerne sige tak for, at i ville være med til at give børnene en fantastisk camp. Før vi er helt færdige, vil vi dog også gerne have jeres hjælp til, hvordan vi kan lave en endnu bedre camp næste år. 

Spørgeskemaet har 21 spørgsmål og tager ca. 10 min at besvare. Vi håber, at i vil hjælpe os. 

De bedste hilsner, 

Lær For Livets sekretariat

Generelt

Tusind tak for jeres store indsats på sommercampen!

Vi vil rigtig gerne modtage både ris og ros, og sætter stor pris på al feedback fra jer!

Dit navn: *

Hvilken camp deltog du på? *

Hvad var din rolle på campen? *

Hvis andet, specificer venligst:

Hvilket fag underviste du i på campen? *

Hvis andet, specificer venligst:

Uddannelsesforløb og onboarding

Vi vil gerne vide, hvordan du har oplevet rekrutteringen og uddannelsesforløbet op til campen.

Jeg har følt mig forberedt på campens hverdag og rutiner *

Evt. kommentar:

Jeg har følt mig forberedt på min rolle på camp *

Evt. kommentar:

Jeg har følt mig forberedt på hvordan jeg pædagogisk arbejder med learning kids *

Evt. kommentar:

Har du inputs til, hvordan man kunne organisere campen eller uddannelsen anderledes?


Samarbejdet med camppersonalet

Vi vil gerne vide, hvordan du har oplevet samarbejdet med de andre campmedarbejdere og campledelsen.

Mit samarbejde med de andre campmedarbejdere har været godt *

Evt. kommentar:

Mit samarbejde med campledelsen har været godt *

Evt. kommentar:

Har du nogle kommentare til arbejdsfordelingen mellem trænere og hjælpetrænere?

Var arbejdsdelingen klar? Var i nok til at håndtere opgaven? Forløb undervisningen som du på forhånd havde håbet? 


Børnenes læring

Vi vil gerne vide, hvordan du vurderer børnenes udvikling og læring på camp.

Campmedarbejderne havde de fornødne kompetencer til at give børnene en god oplevelse på camp *

Evt. kommentar

Personal Learning (PL) har bidraget til at styrke børnenes mindset *

Evt. kommentar

LC1 har bidraget til at opfylde Lær For Livets mål om at give udsatte børn faglige og personlige succeser *

Evt. kommentar

Jeg har bidraget til at give børnene faglige og/eller personlige succeser *

Evt. kommentar:

Eget udbytte

Vi vil gerne vide, hvilket udbytte du selv har fået af camp.

LC1 har givet mig ny viden om udsatte børns læring, som jeg kan bruge fremadrettet *

Evt. kommentar:

Det har overordnet set været en god oplevelse at være med på Learning Camp *

Evt. kommentar:

Jeg vil anbefale andre at tage på Learning Camp *

Evt. kommentar:

Har du lyst til at deltage på camp igen en anden gang? *

Evt. kommentar: