Skabelon - Fagprofessionelle survey

 

Kære fagprofessionelle fra Odsherred Kommune

Fra Lær for Livets side skal der lyde en stor tak for samarbejdet det seneste år. Vi sætter stor pris på, at så mange af jer har været deltagende på vores tre webinarer, og vi håber, at I har fundet det meningsfuldt at være med på skærmen.

Som I måske har bidt mærke i, er partnerskabet mellem Odsherred Kommune og Lær for Livet støttet af TrygFonden, hvilket har gjort det muligt at styrke samarbejdet mellem fagprofesionelle og LFL i Odsherred i skoleåret 2021/2022.

Takket være en ny donation fra TrygFonden har vi denne sommer heldigvis fået mulighed for at starte endnu et hold af skønne børn fra Odsherred op i programmet. Endnu en gang er det styrkede brobygningsområde i fokus – herunder samarbejdet med jer fagprofessionelle.

Inden den næste afprøvningsperiode skydes i gang i det nye skoleår, vil vi rigtig gerne have jeres feedback på, hvordan I har oplevet børnenes første år i LFL samt samarbejdet mellem os voksne.

Vi håber derfor, at I vil bruge de næste par minutter på at give os denne vigtige feedback!

På forhånd tusind tak for hjælpen – vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer!

Følgende spørgsmål handler om din rolle for barnet

Hvad er dit navn?

Ikke obligatorisk

Hvad er din rolle for barnet? *

Er du f.eks. dansklærer, socialrådgiver etc. 

Har du haft den samme rolle for barnet, gennem barnets første år i LFL? *

Hvor mange af webinarerne det seneste år har du deltaget i? *

(Onboardingmøde i maj 2021, digitalt tjek-in i november 2021 og digitalt tjek-in i dag den 15. juni 2022)
(Hvis 1 eller 2) Hvilke webinarer har du deltaget i?

De næste spørgsmål handler om din vurdering af barnets udvikling det seneste år.

Har du undervejs i dit forløb talt med barnet om Lær For Livet? *

Hvilke ting har I talt om, eller hvorfor har i ikke talt?:

Hvor enig er du i, at barnet har haft gavn af at være en del af Lær For Livet: *

På hvilke områder oplever du, at barnet har rykket sig? *

Har du andre uddybende kommentarer i forhold til barnets første år Lær For Livet?


De sidste spørgsmål handler om, hvordan du har oplevet samarbejdet med LFL det sidste år.

Jeg har følt mig velinformeret om LFL som læringsprogram *

Hvis andet, specificer venligst:

Jeg har følt mig orienteret om barnets deltagelse og udbytte af Lær For Livet *

Uddyb gerne dit svar:

Har du kontakt med barnets mentor? *

Set i bakspejlet, ville du da gerne have haft en tættere kontakt til LFL’s sekretariat? *

Er du interesseret i at deltage i en 1:1 overleveringssamtale med LFL i starten af det nye skoleår med fokus på det enkelte barns læring og trivsel? *

Hvis du har anden feedback, må du meget gerne skrive den her