Samtaler med Learning Kids under Corona-krisen

Oplysninger

Dit eget navn (interviewer)

Barnets fulde navn

Barnets alder

Barnets årgang i LFL

Evt. telefonnummer til barnet selv


Feedback på læringspakke

Hvordan var det at modtage læringspakken fra Lær for Livet?

Har du brugt nogle af materialerne?

Hvis ja, hvilke har du brugt?

Hvis ikke, hvorfor?

Passer opgaverne du har fået til dig?

Er der noget, der kunne have været bedre?


Mentorrelationen (udfyldes kun hvis de har en mentor)

Hvordan er kontakten mellem dig og din mentor her under Corona-krisen?

(Kun digital eller telefonisk kontakt)

Hvad fungerer og hvad er svært pt.?

Hvis I har kontakt, hvordan oplever du møderne med mentor?

Hvis I ikke har kontakt: Hvorfor ikke? Er der noget vi/LFL kan gøre for at de får kontakt?

Evt. andet vedr. mentor:


Learning camps

Hvad synes du om at deltage i Learning Camps?

Skal jeg fortælle lidt om temacamps og de muligheder der er?

I efteråret håber vi at lave to temacamps om matematik og noget om at fortælle historier og det at fortælle om sig selv. Kunne du have lyst til at være med der? OBS - ikke aktuelt for årgang 2019, da de mangler LC3.
 

Hvis ikke, hvorfor?

Evt. anden feedback vedr. camps


Din (barnets) situation pt.

Der kommer nu nogle spørgsmål, som handler om din situation i denne tid under Corona-krisen, hvor skolerne er lukkede. Denne viden vil Lær for Livet gerne bruge til at sætte fokus på børns behov i den offentlige debat og hos politikerne, når samfundet stille og roligt åbner igen. 

Jeg vil nu komme med nogle udsagn, og så vil jeg bede dig svare om du er meget enig, enig, uenig eller meget uenig i udsagnene.

Under Corona-krisen får jeg tilstrækkelig faglig hjælp fra skolen

Jeg er bekymret for at komme fagligt bagud under Corona-krisen

Jeg er bekymret for at Corona-krisen betyder, at jeg får det sværere socialt i skolen, når jeg vender tilbage

Corona-krisen gør mig bekymret

Bekymring handler om:

Fritidsinteresser - hvordan går det med det?

Venner - holder du kontakten med dine venner?

Evt. andet input/kommentarer


Hjælpelinjer og afrunding

Er du opmærksom på, at LFL har oprettet hjælpelinjer, hvor du kan skrive og få hjælp til skolearbejdet, eller hvis du har brug for en snak om stort og småt?

Evt. kommentar:

Har du lyst til at sende et brev til Postkassen? Så skriv til postkasse@laerforlivet.dk

Mange tak fordi du tog dig tid til at besvare vores spørgsmål. Har du andre bemærkninger/input inden vi runder af?