Samtaler med anbringelsessteder april 2020

Dit eget navn (interviewer)

Barnets fulde navn

Barnets alder

Barnets årgang i LFL

Har barnet en mentor

Navnet på den voksne du taler med, og gerne deres relation til barnet

Evt. telefonnummer


Har I modtaget pakken fra LFL?

Hvordan var det for barnet at modtage pakken fra LFL?

Har han/hun brugt nogle af materialerne?

Evt. kommentar:

Har det været på eget initiativ eller er det noget I har støttet op om?

Har du hjulpet barnet med at bruge pakken?

Hvis nej, hvorfor ikke?

Hvordan oplever du niveauet på bøgerne?

Hvordan oplever du niveauet på matematikmaterialet?

Hvordan oplever du niveauet på danskmaterialet?

Har du inputs og ideer til indhold hvis vi skulle sende en pakke en anden gang?

Evt. anden info om barnets faglige niveau (hvis de fortæller noget vi ikke ved, fx ordblindhed eller andre udfordringer)


Hvordan er kontakten mellem dig/jer og mentor her under Coronakrisen?

(Kun digital eller telefonisk kontakt)

Hvad fungerer og hvad er svært pt.?

Hvis der er kontakt: Hvordan tror du at barnet oplever møderne med mentor?

Hvis de ikke har kontakt: Hvorfor ikke? Er der noget du kan gøre for at de får kontakt?

Evt. andet vedr. mentor:


Hvad synes barnet generelt om at deltage på camps?

Har I planer om at barnet skal på camp igen?

Evt. kommentar:

Er der behov for støtte ift. at komme afsted igen? Der er mulighed for at en fra campledelsen kan tage kontakt til jer. Ønsker I det?

Evt. kommentar:

Evt. anden feedback eller input vedr. camps


Under corona-krisen får barnet tilstrækkelig faglig hjælp fra skolen

Evt. kommentar:

SLETTES - SKAL IKKE UDFYLDES: Under corona-krisen har vi som hjem ressourcer nok til at støtte barnet/den unge fagligt og sikre, at barnet/den unge kan følge med sine kammerater

Jeg er bekymret for at barnet/den unge under Corona-krisen kommer fagligt bagud

Jeg er bekymret for, at Corona-krisen betyder, at barnet/den unge får det sværere socialt i skolen, når barnet vender tilbage.

Corona-krisen gør barnet/den unge bekymret

Corona-krisen betyder, at barnet/den unge har behov for en særlig støtte, når han/hun kommer tilbage i skolen

Er du opmærksom på muligheden for nødpasning for særligt udsatte børn? Har I benyttet det? Og evt. hvorfor ikke?

Evt. kommentar:

Evt. andet input/kommentarer


Er du opmærksom på, at LFL har oprettet hjælpelinjer, hvor barnet kan skrive og få hjælp til skolearbejdet eller hvis barnet har brug for en snak om stort og småt?

Evt. kommentar:

Inden vi slutter af, vil jeg høre, om vi må ringe op på et senere tidspunkt og tale med barnet/den unge selv om hans/hendes oplevelser med at være hjemme i denne tid? Noter om vi må – og evt. telefonnummer, der skal bruges

(Telefonnummer og evt. tidspunkt for opkald)

Mange tak fordi du tog dig tid til at besvare vores spørgsmål. Har du andre bemærkninger/input inden vi runder af?