Praktiske oplysninger ifm. Temacamp "Mig og min fortælling" 2019 (Medarbejdere)

Vi har brug for lidt oplysninger inden campen:

Dit navn *

Din email *

Ankomst på campen - kommer du senere end kl. 14.00 fredag, bedes du skrive tidspunktet her

Transport

Hvilket undervisninghold vil du helst på? Sæt kryds ved din 1. og 2. prioritet

1. prioritet2 prioritet
Film
Drama/teater
Skriveværksted (tekster)
Dans
Hvis andet, specificer venligst:

Forplejning - er der noget du ikke kan tåle eller ikke spiser?

Er der andet vi skal vide ifm. campen?