Opstartssamtale - LFL Ung - den gamle version

Velkommen til LFL Ung!

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og have dig med om bord. De næste spørgsmål kommer til at handle lidt om dit bosted, uddannelse/arbejde og relationer mm.

Spørgsmålene skal primært bruges til intern viden i LFL, og vil kun blive brugt i større sammenhænge, når det ikke kan føres tilbage til dig, som person.

God fornøjelse :)

Baggrundsviden

Skriv dit fulde navn her *

Hvor er dit nuværende bosted? *

Regner du med at bo et andet sted inden for det næste år? *

Har du nu eller regner du med at få pædagogisk støtte i dit hjem inden for det næste år? *


Hverdag: uddannelse og arbejde

Hvad beskæftiger du dig med til hverdag? *

Hvis dit svar var 1: Hvor langt er du i uddannelsen? *

Hvis dit svar var 1: Hvor tilfreds er du med din ungdomsuddannelse? *

Hvis dit svar var 2-6: Har du planer om at starte på en ungdomsuddannelse? *

Jeg har oplevet at starte på en uddannelse men sprunget fra *


Relationer og fælleskaber

I hvor høj grad oplever du, at du har en voksenrelation med støtte og sparring omkring bl.a. at styrke din selvbevidsthed, egne potentialer og udfordringer? *

I hvor høj grad oplever du, at du har en voksenrelation med støtte og sparring omkring faglige udfordringer og spørgsmål ang. uddannelse og uddannelsesvalg? *

Hvem er din tætteste voksenrelation? (vælg gerne flere) *

I hvor høj grad oplever du, at du har jævnaldrende relationer, som du kan række ud til med problemer og spørgsmål? *

I hvor høj grad oplever du, at du føler dig som en del af et ungefællesskab, hvor I kan forstå hinandens erfaringer og livshistorier. *

I hvor høj grad føler du, at du har betydning for andre mennesker? *

I hvor høj grad føler du, at du kan være noget for andre? *


Self-efficacy og egen oplevelse af selvet

I hvor høj grad oplever du, at du kan være noget for dig selv? *

I hvor høj grad oplever du, at du er afklaret omkring fremtiden? *

I hvor høj grad føler du dig afklaret omkring dine egne kompetencer og styrker? *

I hvor høj grad oplever du, at du ved hvordan du kan bringe dine styrker i spil i fremtiden? *


Ønsker og forventninger til LFL Ung

Hvad har du af forhåbninger til hvad LFL Ung kan bidrage med? (vælg gerne flere) *

Ønsker du at få en mentor? (Vær opmærksom på, at vi følger op med dig ang. mentor uanset dit svar) *

Deltager du i eller ønsker du at deltage i Lær for Livets månedlige ungenetværk i lokalområdet? *

Jeg ønsker at blive en del af buddy initiativet (en ung til ung relation, hvor I kan tale sammen om udfordringer, hverdagssnak mm. fysisk og/eller online) *