Opfølgende samtaler ang. coronasituationen


Hej X

Mit navn er X, jeg er HR-frivillig i Lær for Livet. Jeg ringer for at tage en snak med dig om, hvordan kontakten er mellem dig og LK her umiddelbart efter genåbningen af DK. Måske du har svaret på vores survey allerede? Om ikke andet, så tager vi en snak om det nu. Vi vil i hvert fald gerne hjælpe dig godt på vej tilbage til din mentorrelation til LK. 

Spørg først, hvad status er på kontakten mellem mentor og LK siden corona lukkede samfundet ned/siden mentor svarede på surveyen.

Hvis der er etableret kontakt som normalt, stil da spørgsmålene listet på følgende side. 

Hvis der (endnu) IKKE er etableret kontakt som normalt, stil da spørgsmålene listet på side 2. 


Hvordan foregår jeres kontakt?

Er det hovedsageligt fysiske/digitale møder? Har jeres mentorrelation ændret sig?

Hvad laver I, når I er sammen?

Fagligt/socialt?

Hvordan tror du, at LK har oplevet corona-tiden? Og har det nogen indvirkning på jeres relation?

Er der noget, vi i LFL kan være behjælpelige med i den sammenhæng?

Øvrigt?


Hvordan kan det være, at der ikke er etableret kontakt?

Sygdom/risikogruppe? Myndighedernes anbefalinger? Pres fra anden side? Mm.

Har I lagt en plan for at genoptage kontakten? Fysisk/digitalt?

Har I overvejet andre former for "møder", som fx digitale møder? Fysiske møder som ture udenfor i naturen?

Hvis nej; Hvad er jeres største udfordring?

Andre mentorer nævner bl.a., at X virker for dem og deres mentorrelation

Er der noget, vi i LFL kan være behjælpelige med ift. en genoptagelse af kontakten?

Øvrigt?