Onboardingsamtale - børn 2020


Hej X

Jeg ringer inde fra Lær for Livet, hvor X er blevet en del af den nye årgang, der starter til sommer. Jeg ringer til dig, for at stille nogle spørgsmål om X så vi kan skabe de bedste rammer, og støtte X så godt som muligt. Jeg vil gerne både snakke med dig om, at X skal på camp i uge 27-28 (1. - 10. juli), men også om den mentorordning, som vi også tilbyder X efterfølgende.

Først vil jeg høre dig, hvor meget du ved om Lær for Livet?

  • Fyld hullerne ud ift. hvad familien ikke ved om Lær for Livet endnu. Fortæl om formål, camp og mentor. 

  • Svar på spørgsmål fra familien.


Forventninger til camp

Det er sådan, at X er inviteret på camp fra d. 1. juli til d. 10. juli 2020. På campen vil X få undervisning, der er baseret på at være aktiv og som involverer leg, spil og bevægelse. Der vil blive afholdt camp fire forskellige steder i landet således, at vi ikke kommer til at være for mange mennesker samlet på ét sted. I vil selvfølgelig få en invitation snarest muligt. 

For at kunne give X den bedst mulige camp-oplevelse, har jeg nogle spørgsmål, som jeg vil spørge dig om:

Allerførst vil vi høre, om X glæder sig til at skulle på camp?

Er der noget, som X er bekymret for ved at skulle på camp?


Tryghed på camp

Kender X nogen andre, der skal med på camp?

Hvis ja, spørg da om navne

Hvad skal der til for at X føler sig tryg?

Er der nogle ritualer, som er vigtige for X?

Ifm. måltider, læringssituationer mm.

Hvem må X ringe til under camp?

- Og er der evt. nogen, som X ikke må ringe til?


Skoleoplysninger

Hvad hedder den skole, X går på?

Hvilket klassetrin går X på nu? (skoleåret 19/20)

Får X ekstra støtte i skolen eller går X i specialklasse?

Hvis ja, hvilken form for støtte?

Vi vil gerne kunne sende opdateringer om camps til X's lærer. Hvad hedder X's (klasse)lærer og har du en e-mail til læreren?


Skole og socialt

Hvad ser du som X's styrker?

Hvad ser du som X's udfordringer?

Bliver X nogle gange ked af det eller vred? Hvordan håndterer vi det bedst, hvis det sker på camp?

Hvad kan X godt lide at lave i sin fritid?

Hobby? Sport? Interesse?

Kan X lide at gå i skole?

Har X gode venner i skolen?

Kan X lide frikvartererne? Hvad laver X i frikvartererne?

Hvis du skulle nævne en ting i henholdsvis dansk og matematik, som X har brug for hjælp med, hvad skulle det så være?


Mentor

En del af Lær for Livet er også, at vi har en mentorordning. Derfor prøver vi hurtigst muligt at finde en mentor til X. Mentor starter tidligst op i september 2020, efter X har været på camp og holdt sommerferie. Det er desværre ikke alle som vi kan finde en mentor til allerede til september, men vi finder en så hurtigt vi kan, og man vil høre fra os, når vi har fundet og uddannet en mentor. Vi uddanner altid vores mentorer, så vi er sikre på, at de er klædt godt på, inden de kontakter jer. Vi har også en godkendelsesproces for mentorerne, hvor vi har samtaler med dem, sådan at vi er sikre på, at det er nogle gode mentorer vi sender ud til jer.

For at finde det bedste match til X, har jeg lidt ekstra spørgsmål. 

Har du snakket med X om at skulle have en mentor?

Hvis ja, hvad siger X til det at skulle have en mentor?

Er der nogle fag, som X har ekstra brug for hjælp i?

Hvilken type tror du, ville være en god mentor for X?

Andet:


Afrunding og kontaktoplysninger på LFL

Det var det, som jeg ville snakke med dig om – det kan være, at der er nogen der ringer og får uddybet noget, hvis vi får behov for det. Jeg håber, at vi ser dig og X d. 1. juli, når Learning Campen begynder. 

I er også mere end velkomne til at ringe til os, hvis der er noget, I bliver i tvivl om eller vil have afklaret. Vores hovednummer er 61 15 64 44 og ellers kan I skrive til kontakt@laerforlivet.dk.

 

Notér her, hvis der yderligere fortælles noget, som vi skal være obs. på: