Onboardingsamtale - børn 2020


Hej X

Jeg ringer inde fra Lær for Livet, hvor X er blevet en del af den nye årgang, der starter til sommer. Jeg ringer til dig, for at stille nogle spørgsmål om X så vi kan skabe de bedste rammer, og støtte X så godt som muligt. Jeg vil gerne både snakke med dig om, at X skal på camp i uge 27-28 (1. - 10. juli), men også om den mentorordning, som vi også tilbyder X efterfølgende.

Først vil jeg høre dig, hvor meget du ved om Lær for Livet?

  • Fyld hullerne ud ift. hvad familien ikke ved om Lær for Livet endnu. Fortæl om formål, camp og mentor. 

  • Svar på spørgsmål fra familien.


Allerførst vil vi høre, om X glæder sig til at skulle på camp?

Er der noget, som X er bekymret for ved at skulle på camp?


Kender X nogen andre, der skal med på camp?

Hvis ja, spørg da om navne

Hvad skal der til for at X føler sig tryg?

Er der nogle ritualer, som er vigtige for X?

Ifm. måltider, læringssituationer mm.

Hvem må X ringe til under camp?

- Og er der evt. nogen, som X ikke må ringe til?


Hvad hedder den skole, X går på?

Hvilket klassetrin går X på nu? (skoleåret 19/20)

Får X ekstra støtte i skolen eller går X i specialklasse?

Hvis ja, hvilken form for støtte?

Vi vil gerne kunne sende opdateringer om camps til X's lærer. Hvad hedder X's (klasse)lærer og har du en e-mail til læreren?


Hvad ser du som X's styrker?

Hvad ser du som X's udfordringer?

Bliver X nogle gange ked af det eller vred? Hvordan håndterer vi det bedst, hvis det sker på camp?

Hvad kan X godt lide at lave i sin fritid?

Hobby? Sport? Interesse?

Kan X lide at gå i skole?

Har X gode venner i skolen?

Kan X lide frikvartererne? Hvad laver X i frikvartererne?

Hvis du skulle nævne en ting i henholdsvis dansk og matematik, som X har brug for hjælp med, hvad skulle det så være?


Har du snakket med X om at skulle have en mentor?

Hvis ja, hvad siger X til det at skulle have en mentor?

Er der nogle fag, som X har ekstra brug for hjælp i?

Hvilken type tror du, ville være en god mentor for X?

Andet:


Notér her, hvis der yderligere fortælles noget, som vi skal være obs. på: