Onboardingsamtale - 2021


Hej X

Mit navn er X, og jeg ringer inde fra Lær for Livet.

Jeg ringer, fordi X er blevet en del af den nye årgang, der starter til sommer. Jeg vil derfor tage en snak med dig om, hvad det vil sige at være en del af Lær for Livet, og give dig mulighed for at stille og få besvaret eventuelle spørgsmål.  

Jeg vil også stille dig nogle spørgsmål om X undervejs. Spørgsmålene omhandler hhv. camp og mentor. Spørgsmålene ligger til grund for, at vi kan skabe de bedste rammer og støtte X så godt som muligt på camp, ligesom de danner grundlag for, at vi kan starte allerede nu med at finde et godt mentormatch til X.  

Har du nået at få en fornemmelse af, hvad Lær for Livet indebærer? 


Har du talt med X om at skulle på camp?

Glæder X sig til at skulle på camp?

Er der noget, som X er bekymret for ifm. sin campdeltagelse?

Kender X nogle andre, der skal med på camp?

Hvis ja, spørg da om navne

Hvad skal der til for, at X føler sig tryg?

Er der noget, som er vigtigt for X?

Ifm. måltider, læringssituationer, soveritualer mm.

Hvem må X ringe til under camp? *

- Og er der evt. nogen, som X ikke må ringe til?


Hvad ser du som X's faglige styrker?

Hvad ser du som X's faglige udfordringer?

Hvad ser du som X's sociale styrker?

Hvad ser du som X's sociale udfordringer?

Hvis du skulle nævne en ting i henholdsvis dansk og matematik, som X har brug for hjælp til, hvad skulle det så være?

Bliver X nogle gange ked af det eller vred? Hvordan håndterer vi det bedst, hvis det sker på camp?

Hvad kan X godt lide at lave i sin fritid? Hvad driver X?

Hobby? Sport? Interesse?


Hvad hedder den skole, X går på?

Hvilket klassetrin går X på nu? (skoleåret 20/21)

Får X ekstra støtte i skolen eller går X i specialklasse?

Hvis ja, hvilken form for støtte?

Kan X lide at gå i skole?

Hvis ikke vi allerede har info: Vi vil gerne kunne sende opdateringer om camps til X's lærer. Hvad hedder X's (klasse)lærer og har du en e-mail til læreren/lærerne??


Hvad tænker du om, at X får tilknyttet en frivillig mentor?

Har du talt med X om at skulle have en mentor?

Hvis ja, hvad siger X til at skulle have en mentor?

Hvilke fag/områder har X særligt brug for hjælp?

Er der noget, vi skal være opmærksomme på ifm. mentormatch til X?

Andet:


Notér her, hvis der yderligere fortælles noget, som vi skal være obs. på: