Onboarding Learning Kids 2022

CAMP

Har du talt med X om at skulle på camp og glæder X sig?

Er der noget X er bekymret for ift. at starte i LFL - herunder campdeltagelse?

Kender X andre der skal starte i LFL?

Hvad er vigtigt for X - fx ift. camp. (soveritualer, måltider mm.)

Hvad skal der til for, at X føler sig tryg?

Hvem må X ringe til ifm. camp?


FAMILIE OG FRITID

Har X søskende og/eller kæledyr?

Hvad kan X godt lide at lave i sin fritid? (sport, hobby, interesse)

Hvis ingen fritidsaktiviteter, spørg ind til hvorfor.

Er der andre vigtige voksne i Xs liv?

Har X nogen diagnose(r) og/eller medicin forbrug


SOCIALT

Hvad ser du som Xs sociale styrker?

Hvad ser du som Xs sociale udfordringer?

Bliver X nogle gange ked af det og hvis så, hvordan håndterer vi det bedst iflg. dig?


SKOLEOPLYSNINGER

Hvad hedder den skole X går på?

Hvilket klassetrin (skoleåret 21/22)

Får X nogen form for støtte i skolen eller går X i specialklasse? Hvis støtte, hvilken?

Hvor er X stærkest fagligt og hvor er X udfordret?

Hvordan fungerer de sociale relationer i skolen? Herunder Xs sociale styrker/udfordringer?

Hvis endnu ikke besvaret. Kan X lide at gå i skole?

Hvordan opfatter du samarbejdet med skolen?

Evt. opfølgende kontaktopl. på lærer m.fl.


MENTOR

Hvad tænker I om, at X får tilknyttet en mentor?

Hvor vurderer du, at en mentor kunne gøre en forskel? (fagligt/socialt)

Er der noget, vi skal være opmærksomme på ift. X ifm. mentormatch?


AFRUNDING

Evt. obs punkter


EFTERSKRIV TIL INTERNT BRUG

Hvem blev samtalen foretaget med?

Kort vurdering af ressourcer omkring barnet.