NY spørgeramme - Samtaler med anbringelsessteder april 2020

Dit eget navn (interviewer)

Barnets fulde navn

Barnets alder

Barnets årgang i LFL

Har barnet en mentor

Navnet på den voksne du taler med, og gerne deres relation til barnet

Evt. telefonnummer


Har I modtaget pakken fra LFL?

Hvordan var det for barnet at modtage pakken fra LFL?

Har han/hun brugt nogle af materialerne?

Evt. kommentar:

Hvordan oplever du niveauet på bøgerne?

Hvordan oplever du niveauet på matematikmaterialet?

Hvordan oplever du niveauet på danskmaterialet?

Har du inputs og ideer til indhold hvis vi skulle sende en pakke en anden gang?

Evt. anden info om barnets faglige niveau (hvis de fortæller noget vi ikke ved, fx ordblindhed eller andre udfordringer)


Under corona-krisen får barnet tilstrækkelig faglig hjælp fra skolen

Evt. kommentar:

Jeg er bekymret for at barnet/den unge under Corona-krisen kommer fagligt bagud

Jeg er bekymret for, at Corona-krisen betyder, at barnet/den unge får det sværere socialt i skolen, når barnet vender tilbage.

Corona-krisen betyder, at barnet/den unge har behov for en særlig støtte, når han/hun kommer tilbage i skolen

Er du opmærksom på muligheden for nødpasning for særligt udsatte børn? Har I benyttet det? Og evt. hvorfor ikke?

Evt. kommentar:

Evt. andet input/kommentarer


Er du opmærksom på, at LFL har oprettet hjælpelinjer, hvor barnet kan skrive og få hjælp til skolearbejdet eller hvis barnet har brug for en snak om stort og småt?

Evt. kommentar:

Inden vi slutter af, vil jeg høre, om vi må ringe op på et senere tidspunkt og tale med barnet/den unge selv om hans/hendes oplevelser med at være hjemme i denne tid? Noter om vi må – og evt. telefonnummer, der skal bruges

(Telefonnummer og evt. tidspunkt for opkald)

Mange tak fordi du tog dig tid til at besvare vores spørgsmål. Har du andre bemærkninger/input inden vi runder af?