Motivation og trivsel blandt campmedarbejdere

De følgende spørgsmål handler om dit engagement i Lær for Livet.

Hvad er dit fulde navn? Husk at skriv dit navn, hvis du vil være med i lodtrækningen om biografbilletter.

Hvornår blev du aktiv i Lær for Livet? *

Betragter du dig som en aktiv del af Lær for Livet? Hvis nej bedes du udfylde dit navn, så vi kan kontakte dig efterfølgende. *

Hvordan blev du engageret i Lær for Livet? *

Hvornår har du senest været på camp? *

Hvor mange Learning Camps (LC1, LC2, LC3) har du deltaget på? *

Hvor mange temacamps har du deltaget på? *

Vil du gerne med på camp igen? *

Vil du anbefale Lær for Livet til en ven/kollega? *

I hvilken grad oplever du, at du har kunne bruge din deltagelse på camp i dit private liv? *

I hvilken grad oplever du, at du har kunne bruge din deltagelse på camp i dit arbejdsliv? *


De følgende spørgsmål handler om din motivation for at deltage på camp og være engageret i Lær for Livet.

Hvorfor er du, eller har du været, aktiv i Lær for Livet? Vælg de tre vigtigste! *

Hvad fik dig til at starte med at være aktiv? Vælg de tre vigtigste! *

Hvad får dig til at blive ved med at være aktiv? Vælg de tre vigtigste! *

I hvilken grad føler du, at udbetaling af et honorar er vigtig for dit engagement? *

I hvilken grad er yderligere kompetenceudvikling vigtig for dig? *

I hvilken grad er det vigtigt for dig med et bevis for dit engagement i Lær for Livet, eksempelvis et diplom eller en udtalelse? *

I hvilken grad føler du, at Lær for Livet formår at holde dig motiveret for at deltage på camp? *


De følgende spørgsmål handler om din trivsel.

I hvilken grad har du følt dig velkommen og godt onboardet i Lær for Livet? *

I hvilken grad har du følt dig godt klædt på forud for din campdeltagelse? *

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: Jeg samarbejder godt med andre campmedarbejdere. *

I hvilken grad føler du dig som en del af fællesskabet mellem camps? *

I hvilken grad føler du dig som en del af fællesskabet på camp? *

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: Der er en god og konstruktiv tone mellem campmedarbejderne på camp. *

I hvilken grad oplever du, at Lær for Livet anerkender din indsats? *

I hvilken grad føler du, at du er tryg i din rolle og dit ansvar på camp? *


De følgende spørgsmål handler om forventningerne til din og andres indsats.

I hvilken grad oplever du, at du er bliver klædt på til at leve op til ansvaret og forpligtelserne som campmedarbejder? *

I hvilken grad oplever du, at dine med-campmedarbejdere lever op til deres ansvar og forpligtelser som campmedarbejder? *

I hvilken grad oplever du, at det er tydeligt, hvad der forventes af de forskellige roller på camp og de dertilhørende forpligtelser? *

I hvilken grad oplever du, at dine med-campmedarbejdere lever op til deres forpligtelser som campmedarbejder? *

I hvilken grad oplever du, at du bliver understøttet af campledelsen i forhold til at løse dine opgaver på camp? *

I hvilken grad oplever du, at Lær for Livet lever op til sine forpligtelser i forhold til dig som campmedarbejder? *


De følgende spørgsmål handler om, hvad Lær for Livet tilbyder dig som campmedarbejdere, og hvordan vi kan blive bedre til det.

I hvilken grad oplever du transport og transporttid som en hindring for din campdeltagelse? *

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: Jeg er interesseret i at deltage i flere sociale arrangementer mellem camps. *

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: Jeg er interesseret i at deltage i flere faglige arrangementer mellem camps. *

I hvilken grad oplever du, at det er vigtigt med faglig opkvalificering forud for camp, eksempelvis til kick-off? *

Hvad er dit største ønske for dig selv og dit engagement i Lær for Livet? *

Er der andet vi skal vide, eller andet du gerne vil give input eller feedback på?

Jeg vil gerne kontaktes omkring min besvarelse med henblik på en eventuel uddybning. Hvis ja, så husk at angive dit fulde navn i starten af spørgeskemaet!