Mentorsurvey - 2023

Kære mentor

På de næste sider følger det årlige spørgeskema omkring dit mentorarbejde hos Lær For Livet. Vi håber meget, at du vil bruge 10 minutter på at besvare spørgsmålene, da dine besvarelser hjælper mentorteamet med at forbedre Lær For Livets mentorordning. 

Spørgeskemaet fokuserer på de aktiviteter, du har lavet sammen med dit mentorbarn samt på din oplevelse af dit mentorarbejdes betydning for mentorbarnets skolefaglige, kulturelle og sociale udbytte.

Alle dine svar vil blive behandlet anonymt.

Hvor ofte mødes du og mentorbarnet? *

Hvilken kontakt har du og mentorbarnet udover de fysiske møder? *

Hvilke aktiviteter foretager du dig med dit mentorbarn? *

Hvilken kommune bor dit mentorbarn i?


Hvordan vurderer du din og mentorbarnets relation? *

I hvilken grad vurderer du, at du får dit mentorbarn til at føle sig betydningsfuld? *

I hvilken grad vurderer du, at du viser dit mentorbarn, at han/hun kan lære af sine fejl? *

I hvilken grad vurderer du, at du hjælper dit mentorbarn til at finde en løsning, hvis han/hun oplever udfordringer? *

I hvilken grad vurderer du, at du viser dit mentorbarn, hvordan han/hun kan spørge om hjælp, hvis mentorbarnet har brug for det? *

I hvilken grad vurderer du, hjælper dit mentorbarn med at opdage nye ting, der interesserer ham/hende? *

I hvilken grad vurderer du, at mentorbarnet får et fagligt udbytte af mentormøderne?

Har du et eksempel?

I hvilken grad vurderer du, at mentorbarnet udvikler sine personlige kompetencer af mentormøderne, f.eks. selvtillid og vedholdenhed? *

Har du et eksempel?

I hvilken grad vurderer du, at mentorbarnet får udviklet sine sociale kompetencer af mentormøderne? *

Har du et eksempel?

I hvilken grad vurderer du, at mentorbarnet får et kulturelt udbytte af mentormøderne *

Har det et eksempel?

I hvilken grad vurderer du, at mentorbarnet er motiveret for at lære? *

Hvordan vurderer du mentorbarnets niveau i dansk? *

Uddyb gerne dit svar ovenfor:

Hvordan vurderer du mentorbarnets niveau i matematik? *

Uddyb gerne dit svar ovenfor:

I hvilken grad vil det være gavnligt for din mentorgerning at have (mere) samarbejde med dit mentorbarns lærere? *

Uddyb gerne dit svar ovenfor

Hvilket af følgende udsagn beskriver din kontakt til andre mentorer? *

Er du tilfreds med den hyppighed af kontakt, du har til andre mentorer? *

Har du deltaget i en mentorsparring i løbet af det seneste år?

Hvis nej, hvorfor ikke?

Hvis du skulle ændre eller tilføje noget konkret til mentorsparringen, hvad skulle det så være? *

Savner du noget i din hverdag som mentor?

Uddyb gerne hvad:

Føler du, at du kan få den nødvendige hjælp fra Lær For Livet, når du har brug for det? *

I hvilke tilfælde har du oplevet, at du IKKE har fået den tilstrækkelige hjælp fra Lær For Livet:

Hvad synes du er det mest væsentlige ved rollen som mentor? *

Hvilket udbytte har du selv af at være mentor?

I hvilken grad vil du anbefale andre at blive mentor i Lær For Livet *

Hvilke virksomheder støtter Lær For Livet økonomisk? *

Har du afslutningsvis nogen bemærkninger, gode erfaringer eller input til Lær For Livet, så kan du notere dem her: