Mentorprofil - skabelon

1. del: Mentorkandidaten

Lavet af *

Dato *

Fulde navn

Køn *

Adresse

Postnr

By

E-mail

Telefonnr

Fødselsdato

Hvis du har bil eller adgang til bil, vil du så kunne bruge den til transport til og fra mentorbarnet?

Hvad er din højeste gennemførte uddannelse

Hvilken by arbejder du i

Hvad er din nuværende beskæftigelse, eller inden for hvilket området er du beskæftiget

Hvad er din motivation for at melde dig som mentor

Hvilke erfaringer kan du bruge til at hjælpe et barn med faglig støtte i skolearbejdet

Hvilke fag vil du særligt kunne hjælpe med (fra 6. klassetrin og op)?

Hvordan har du hørt om Lær for Livet


2. del: Præ-interview

Lavet af

Dato

Kommentar fra 1.del

Research

Foretaget Google søgning på kandidaten?

Forklaring

Kan indhente straffe- og børneattest

Mentorordningen

Kandidaten er indforstået med følgende krav for at kunne blive mentor?

  • Jeg binder mig minimum for 18 måneder. Børnene er med i 6 år, så jeg må gerne tage flere år.

  • At der er 1 ugentligt møde med mentorbarnet af cirka 1 1⁄2 times varighed.

  • At jeg selv skal sørge for transport til og fra barnet, og jeg kan få transportgodtgørelse, hvis jeg sammenlagt har mere end 20 km. til barnet (2,10 kr. pr. kørt km. i 2017).

  • At jeg skal på en obligatorisk uddannelse, inden jeg kan fungere som mentor.

  • I forbindelse med uddannelsesweekenden vil du blive bedt om at underskrive Lær for Livets aftale om frivillig indsats, hvorved vi sikre en forventningsafstemning mellem dig og os hos Lær for Livet.

  • At der er et rådighedsbeløb på 1500 kr. om året til aktiviteter med mentorbarnet.

  • At programmets formål er at anbragte børn får en ungdomsuddannelse, og derfor skal fokusset være på læring og alment dannende aktiviteter. 

MENTORER I LÆR FOR LIVET HAR DESUDEN MULIGHED FOR AT DELTAGE I:

  • 3 supervisioner om året med en professionel supervisor og hvor I arbejder med jeres rolle som mentor. De ligger altid fra 16.30-19.30.

  • En årsdag med andre mentorer.

PERSONLIGE SPØRGSMÅL:
Skal vi tage hensyn til dit helbred? (Funktionsnedsættelse el.lign.)
Ja, på hvilken måde

Civilstatus?

Hjemmeboende børn - antal

Hjemmeboende børn - alder

Udeboende børn - Antal

Udeboende børn - Alder

Børnebørn - Antal

Børnebørn - Alder

Kommentar

Har du tænkt over, hvornår du har tid til at mødes med mentorbarnet?

Da vi har børn bosat i hele landet har du da tænkt over, hvor langt fra dig barnet maksimalt må bo? (I forhold til egen transporteringstid til og fra barnet)

Hvor ofte bruger du teknologi (computer, tablet, internet, smartphone) i hverdagen? (Kun hvis ansøgeren er ældre)

Hvad er dine fritidsinteresser? (fx inden for sport, natur og kultur)

Hvornår på dagen og hvordan vil du helst kontaktes af interviewer? (Kun hvis ansøgeren skal sendes videre)

Forslag til nøjagtigt tidspunkt samt dato for kontakt

Øvrige kommentarer


3. del: Personligt interview

Lavet af

Dato

MOTIVATION OG LYST/ERFARING MED AT ARBEJDE SOM MENTOR

Spørg ind til ansøgerens motivation og bed ham/hende om at uddybe med:
Kan du sige noget mere? og hvorfor netop nu? Referer gerne til ansøgerens egen formulering

Hvorfor mentor hos Lær for Livet

Hvad tænker du, at det kan give dig at blive mentor hos Lær for Livet

Hvilke erfaringer har du med at arbejde børn

Har du hjulpet børn, som har været udsat for belastninger og omsorgssvigt

Hvad betyder det for din motivation, at mentorbarnet ikke nødvendigvis selv har sagt ja til at være med

Vi kan desværre heller ikke sige noget om, hvornår der er et mentorbarn til dig, hvad betyder det for dig

Hvad tænker du, at du særligt kan give et anbragt barn af støtte i forhold til lektiehjælp

Hvordan forestiller du dig, at jeres møder kommer til at foregå? Giv mig gerne et par eksempler på det. Hvor er I henne og hvad laver I

Hvordan tror du, at det vil påvirke dig, at du bliver mentor i Lær for Livet? Det kan være både i forhold til arbejds- og familiesituationen.

Hvis I skal være her i dit hjem, er der så særlige forhold, som vi skal være opmærksomme på – eksempelvis husdyr eller andet?

Hvad tænker du om, at dine overbevisninger politiske/religiøse/levevis kan være meget forskellige fra mentorbarnets?

ANSØGERS OPVÆKST

Fortæl mig om din egen opvækst

Hvem var der af voksne i din skoletid, som var med til at motivere dig, støtte dig i dine valg og udfordringer

Hvorfor valgte du at blive/læse (profession/uddannelse)

Hvad har det givet dig, at du arbejder som/har arbejdet som (profession)

Hvordan tænker du, at du kan anvende dine egne erfaringer (arbejdsmæssige og personlige) i rollen som mentor i Lær for Livet

TANKER OM MENTORBARNET

Hvad har du gjort dig af tanker om, hvad det er for et barn, du vil være en god mentor for?
Det kan være alder, faglige udfordringer, fritidsinteresser.

AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL

Er der noget, som vi ikke har været omkring, som du tænker vil være godt, at Lær for Livet er opmærksom på

Mentor kompetanceskema

Tålmodighed/vedholdenhed

Giver ikke op. Finder sig i modstand, afbrydelser og ventetid.

Holder fast i et mål og er udholdende.

Observationer:

Engagement

Begejstring, glæde, inspireret og interesseret

Observationer:

Robust

Kan klare afvisning. Viser styrke.
Kan håndtere følelsesmæssige vanskelige situationer

Observationer

Aktiv lytter

Kan være i stilhed.
Stiller undersøgende spørgsmål
Vil gerne forstå frem for at få ret.

Observationer:

Empati/nærvær

Koncentrere sig om samtalen. Viser forståelse for situationer.
Kan sætte sig i andres sted og forstå andres følelser. Forskellig fra sympati.

Observationer:

Nutidsånd

Er tidssvarende også ift. børn anno 2020. Samtidsorienteret også ift. IT, sociale medier m.m.

Observationer:

Reflekteret

Kan se flere perspektiver og
Se sig selv i et andet perspektiv.
Velovervejet.

Observationer:

Omstillingsparat

Tænke kreativt, ændre situationen.
Tænke ud af boksen. Være rummelig
– planer bliver ændret afhængig af barnets adfærd.

Observationer:

Faglig støtte og trivselsorienteret/dannelse

Kan hjælpe med lektielæsning
Interesseret i at hjælpe med barnets relationer og adfærd, rollemodel.

Observationer:

INDSTILLING TIL AT BLIVE MENTOR:

Skriv 5-10 linjer. Begrund din indstilling, hvorfor personen bør være mentor eller ej. Hvis du indstiller vedkommende til at blive mentor, må du også meget gerne beskrive, hvem du tænker, vil være en relevant mentee for personen: Køn, alder, interesser evt. problemstillinger. Er der et potentiale til, at vedkommende kanblive vejleder eller ambassadør?


GODKENDELSE & MATCHING (udfyldes af LFL)

Lavet af

Dato

Godkendt

Forklaring