Mentorprofil 3. del (Personligt interview v/interviewer)

3. del: Personligt interview

Lavet af

Dato

MOTIVATION OG LYST/ERFARING MED AT ARBEJDE SOM MENTOR

Spørg ind til ansøgerens motivation og bed ham/hende om at uddybe med:
Kan du sige noget mere? og hvorfor netop nu? Referer gerne til ansøgerens egen formulering

Hvorfor mentor hos Lær for Livet?

Hvilke erfaringer har du med at arbejde børn?

Har du hjulpet børn, som har været udsat for belastninger og omsorgssvigt?

Hvordan vil du håndtere en situation, hvor barnet ikke viser interesse i dig som mentor?

Vi kan desværre heller ikke sige noget om, hvornår der er et mentorbarn til dig, hvad betyder det for dig?

Hvordan forestiller du dig, at jeres møder kommer til at foregå? Giv mig gerne et par eksempler på det. Hvor er I henne, og hvad laver I?

Hvad tænker du, at du særligt kan give et anbragt barn af støtte i forhold til lektiehjælp?

Hvordan tror du, at det vil påvirke dig, at du bliver mentor i Lær for Livet? Det kan være både i forhold til arbejds- og familiesituationen.

Hvis I skal være her i dit hjem, er der så særlige forhold, som vi skal være opmærksomme på – eksempelvis husdyr eller andet?

Hvad tænker du om, at dine overbevisninger politiske/religiøse/levevis kan være meget forskellige fra mentorbarnets? Giv gerne konkrete eksempler

ANSØGERS OPVÆKST

Fortæl mig om din egen opvækst

Hvem var der af voksne i din skoletid, som var med til at motivere dig, støtte dig i dine valg og udfordringer?

Hvorfor valgte du at blive/læse (profession/uddannelse)?

Hvad har det givet dig, at du arbejder som/har arbejdet som (profession)?

Hvilke erfaringer tænker du, at du kan anvende i rollen som mentor?

TANKER OM MENTORBARNET

Hvad har du gjort dig af tanker om, hvad det er for et barn, du vil være en god mentor for?

Ansøgers specielle kompetencer, fritidsinteresser el.lign. 

 (OBS til interviewer: Stil meget gerne spørgsmålstegn ved "ønsker" mv. Understreg for ansøger, at det ikke er en ønskeliste, og vi skaber det match, som vi mener er bedst med udgangspunkt i barnets behov før mentors behov. Vi spørger, fordi det giver os noget viden om, hvilken forestillinger ansøgeren har om mentorrollen). 

AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL

Er der noget, som vi ikke har været omkring, som du tænker vil være godt, at Lær for Livet er opmærksom på

Hvis du er færdig, bedes du trykke på indsend