Mentorprofil 2. del (telefonisk forventningsafstemning) (ny proces) lukket 04.05

2. del: Præ-interview

Lavet af

Dato

Kommentar fra 1.del

Research

Foretaget Google søgning på kandidaten?

Forklaring

Kan indhente straffe- og børneattest

Mentorordning

Kandidaten er indforstået med følgende krav for at kunne blive mentor?

Mentorer i Lær for Livet har desuden mulighed for at deltage i

Personlige spørgsmål

Skal vi tage hensyn til dit helbred? (Funktionsnedsættelse el.lign.)
Ja, på hvilken måde

Civilstatus:

Har du børn?

Hvor gamle er børnene?

Har du børnebørn? Hvis ja, hvor gamle.

Har du tænkt over, hvornår du har tid til at mødes med mentorbarnet?

Hvad er dine fritidsinteresser? (fx inden for sport, natur og kultur)

Hvis du indstiller til afvisning afkryds venligst en årsag på listen herunder

Hvis andet, specificer venligst: