Mentor - spørgsmål om eksamensforberedende forløb 2021

Kære mentor 


Vi håber, du er kommet godt ind i det nye år til trods for en tid præget af coronanedlukning.

På grund af den nu lange nedlukning af skolerne, som en konsekvens af Corona, ønsker vi i Lær for Livet at udbyde et eksamensforberedende forløb til de unge, der skal til eksamen til sommer. Vi vil gerne undgå, at sociale problemer bliver faglige problemer. Du har et unikt indblik i dit mentorbarns faglige og sociale behov, og vi vil derfor gerne stille dig et par spørgsmål, der kan hjælpe os med at planlægge et eksamensforberedende forløb bedst muligt.

Det tager cirka 15 minutter at svare på spørgsmålene. 


Kærlig hilsen
Alle os i Lær for Livet

Dit fulde navn: *

Hvad hedder dit mentorbarn? (fulde navn) *

Hvilken klasse (evt. uddannelse) går dit mentorbarn i/på? *

Hvilket skoletilbud har dit mentorbarn? *


Jeg oplever, at mit mentorbarn bekymrer sig meget om eksaminerne *

Jeg er bekymret for, at mit mentorbarn dumper en eller flere eksaminer til sommer *

Jeg er bekymret for, at mit mentorbarn ikke består folkeskolens afgangseksamen til sommer *

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal barnet have 02 i gennemsnit i de 7 obligatoriske eksamensfag: Skriftlig matematik, mundtlig dansk, skriftlig (skriftlig fremstilling, læseprøven, retskrivningsprøven) dansk, mundtlig engelsk, naturfagsprøven og to udtræksfag,

Hvad oplever du, er den største udfordring for dit mentorbarns eksamensparathed?


Hvordan er dit mentorbarns skolekompetence? *

Helt uenigUenigHverken enig eller uenigEnigHelt enigVed ikke
Jeg oplever, at mit mentorbarn får den hjælp han/hun skal have til at kunne gennemføre eksaminerne fra sine lærere.
Jeg oplever, at mit mentorbarn får den hjælp han/hun skal have til at kunne gennemføre eksaminerne fra dét sted, hvor han/hun bor.
Jeg oplever, at mit mentorbarn er god til at spørge om hjælp, hvis noget fagligt bekymrer ham/hende.
Jeg oplever, at mit mentorbarn kan løse de problemer, han/hun står overfor, hvis han/hun prøver hårdt nok.
Jeg oplever, at mit mentorbarn kan sætte faglige mål og nå dem.
Jeg oplever, at mit mentorbarn tror på, at han/hun nok skal klare eksaminerne til sommer.

Hvordan vurderer du mængden af støtte, som dit mentorbarn har brug for ifm. de respektive eksaminer? *

Skriftlig matematik, mundtlig dansk, læseprøven, retskrivningsprøven, mundtlig engelsk og naturfagsprøven er obligatoriske prøvefag. Samfundsfag, historie, kristendomskundskab, idræt, skriftlig engelsk, skriftlig tysk eller fransk, mundtlig matematik, skriftlig fysik/kemi, skriftlig biologi og skriftlig geografi er udtræksfag.

Har ikke brug for støtteHar brug for støtteHar brug for meget støtteIkke relevant/ved ikke
Skriftlige naturfag (skriftlig biologi, geografi fysik/kemi)
Skriftlig matematik (med og uden hjælpemidler)
Mundtlig dansk
Skriftlig dansk
Retskrivningsprøven
Læseprøven
Mundtlig engelsk
Naturfagsprøven (biologi, kemi/fysik, geografi)
Mundtlig matematik
Kulturfagene (samfundsfag, historie, kristendomskundskab)
Idræt
Skriftlige fremmedsprog (engelsk, skriftlig tysk/fransk)
Skriftlige naturfag (fysik/kemi, geografi, biologi)

Er der andet, du mener, vi bør vide i forbindelse med planlægningen af et eksamensforberedende forløb?