Læs Sammen - fokus på styrkelse af børns læsekompetencer

Indledende information

Hvornår gik I i gang med forløbet Læs Sammen? *

Hvor mange bøger har du læst sammen med barnet? *


Afsæt for at påbegynde Læs Sammen

Synes du, at du er blevet klædt ordentligt på til at læse med barnet? *

Er der noget særligt du har savnet?

Uddyb gerne her:

Har den tilsendte guide været hjælpsom i forbindelse med læsning med barnet? *

Har du forslag til, hvordan den tilsendte guide kan forbedres?

Har det være overskueligt at bestille, modtage og returnere materiale? *


Barnets læsning

Hvordan vil du vurdere niveauet på de tilsendte materialer ift. barnets læseniveau? *

Er det dit indtryk, at barnet kan lide den nye måde at læse sammen på? *

Oplever du, at barnet får noget ud af at læse sammen med dig? *

Uddyb gerne dit svar ovenfor:


Hvordan kan forløbet forbedres?

Hvor motiveret er du ift. at fortsætte i forløbet Læs Sammen? *

Hvis du har nogen idéer til, hvordan Lær for Livet kan forbedre forløbet, så beskriv det meget gerne her:


Læs Sammen under Corona

Hvordan har Corna påvirket din læsning med barnet? *