Lærersurvey 2023

Hjælp os med at tage godt imod din elev

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen, da en af dine elever er blevet en del af Lær for Livet. Lær for Livet (LFL) er et læringsprogram for udsatte og anbragte børn og unge.

Din elev skal være en del af LFL i seks år. For at kunne give eleven den bedst mulige start i LFL har vi brug for, at du deler den viden, som du har om barnet. Det vil give LFL et stærkt fundament for at møde eleven, der hvor han/hun er.

Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine kollegaer om at styrke elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

På forhånd mange tak for hjælpen!

Bedste hilsner,

Team Lær for Livet

Barnets fulde navn *

Skolens navn *

Dit navn *

Din rolle for barnet *

Din e-mailadresse *

Dit telefonnummer *


1. Angiv venligst årsagen til barnets visitering til Lær for Livet, hvis du er bekendt med denne? *

2. I hvilke situationer vurderer du, at barnet fungerer bedst i matematik? *

Får barnet f.eks. nogle særlige opgaver/hjælpemidler i undervisningen der gør, at barnet har lettere ved faget? 

3. I hvilke situationer vurderer du, at barnet fungerer bedst i dansk? *

Får barnet f.eks. nogle særlige opgaver/hjælpemidler i undervisningen der gør, at barnet har lettere ved faget? 

5. Er der særlige tiltag i skoleregi (fx ekstra støtte) omkring barnet? *

Hvis ja, hvilke:

4. Hvordan vurderer du, at barnet fungerer i de sociale fællesskaber? *

6. Hvordan vil du beskrive barnets familiesituation (hvem omgås barnet i det daglige) og trivslen i hjemmet og fritiden? *

7. Hvilke gode råd vil du give til LFL i forhold til at skabe et godt samarbejde med barnet og de voksne i hjemmet? (Eventuelle særlige opmærksomhedspunkter?) *

8. Hvilke fagprofessionelle på skolen ønsker at modtage information om barnets deltagelse i Lær for Livet? *