Louise - forsøg med filtre

Vi oplevede, at mange mentorer ikke deltog i Læs Sammen webinaret trods tilmelding. Følgende spørgsmål omhandler, hvorfor du ikke deltog

Hvorfor deltog du ikke i webinaret Læs Sammen onsdag d. 28. oktober? *

Hvis andet, specificer venligst:

Kunne du i fremtiden forestille dig at deltage i et webinar om Læs Sammen? *

Hvis andet, specificer venligst:

Webinar en anden gang

Hvis du skulle deltage i et webinar i fremtiden, hvilket tidspunkt på dagen skulle det så afvikles? *

Hvad skal der til for, at du vil deltage i et webinar om Læs Sammen i fremtiden?


hej

Hvad er din holdning til Mette F?