LC1-2022 Evaluering - medarbejdere

LC1-2022 Evaluering - medarbejdere

Tusind tak for jeres store indsats på sommercampen!

Vi vil rigtig gerne modtage både ris og ros, og sætter stor pris på al feedback fra jer!

Dit navn: *

Vi beder om dit navn i tilfælde af, at vi vurderer, at der er behov for en opfølgende samtale. Du er velkommen til at takke nej.

Hvilken camp deltog du på? *

Hvad var din rolle på campen? *

Hvis andet, specificer venligst:

Hvilket fag understøttede du på campen? *

Hvis andet, specificer venligst:

De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har følt dig forberedt på camp

I hvilken grad har du følt dig forberedt på campens hverdag og rutiner på camp? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad har du følt dig forberedt på din rolle på camp? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad har du følt, at du var klædt på til at arbejde pædagogisk med Learning Kids? *

Evt. kommentar:

De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af samarbejdet med dine kolleger på camp

Hvordan har du oplevet dit samarbejde med de andre campmedarbejdere på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Hvordan har du oplevet dit samarbejde med campledelsen på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Hvordan har du oplevet arbejdsfordelingen mellem træner og hjælpetrænere? *

Evt. kommentar:

De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af børnenes læring og udvikling

I hvilken grad har du oplevet, at campmedarbejderne generelt havde kompetencerne til at give Learning Kids en god oplevelse på LC1? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad har du oplevet, at læringsrummet (dansk eller matematik) har bidraget positivt til børnenes læring? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad har du oplevet, at Personal Learning har bidraget til at styrke børnenes mindset? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad har du oplevet, at LC1 har bidraget til at opfylde Lær for Livets mål om at give udsatte børn faglige og personlige succeser? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad synes du, at du har bidraget til at give børnene faglige og/eller personlige succeser? *

Evt. kommentar

De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af din egen læring og udvikling

Har du gennem Learning Camp styrket din faglige viden om udsatte børns læring? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad synes du, at du har lært noget af at være med på Learning Camp, som du kan bruge professionelt eller privat? *

Evt. kommentar:

Synes du, at det overordnet set har været en god oplevelse at være med på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Vil du anbefale andre at tage på Learning Camp? *

Evt. kommentar

Har du lyst til at deltage på camp igen en anden gang? *

Evt. kommentar:

I Lær for Livet vil vi gerne gøre camps endnu bedre for børnene. Kom meget gerne med forslag til, hvordan vi kan gøre det:

Vil du modtage mere information om de kommende camps i efteråret? I så fald skriv din mail og dine undringer/spørgsmål herunder.