LC1-2020 Evaluering - medarbejdere

Dit navn: *

Hvilken camp deltog du på? *

Hvad var din rolle på campen? *

Hvis andet, specificer venligst:

Føler du, at du havde nok viden om campens organisering inden camp? *

Evt. kommentar:

Føler du, at du havde nok viden om campens hverdag og rutiner inden camp? *

Evt. kommentar:

Føler du, at du inden campen havde et klart billede af din rolle på camp? *

Evt. kommentar:

Oplevede du, at du inden campen var klædt på til at indgå i samspil med børnene? *

Evt. kommentar:

Hvilket fag underviste du i på campen? *

Hvis andet, specificer venligst:

Hvordan fungerede dit samarbejde med dine kollegaer på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Hvordan fungerede dit samarbejde med campledelsen på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Hvordan synes du, at disponeringen af lærere og lærerassistenters ressourcer fungerede? *

Evt. kommentar:

Synes du, at medarbejderne som helhed havde de nødvendige kompetencer til at give børnene en tryg oplevelse? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad oplever du, at undervisningen i matematik har bidraget til børnenes læring?

Evt. kommentar:

I hvilken grad oplever du, at undervisningen i dansk har bidraget til børnenes læring?

Evt. kommentar:

I hvilken grad oplever du, at undervisningen i Personal Learning har bidraget til at styrke børnenes mindset?

Evt. kommentar:

I hvilken grad oplever du, at Learning Camp bidrager til at opfylde Lær for Livets mål om at give udsatte børn faglige og personlige succeser? *

Evt. kommentar:

Synes du, at du personligt har bidraget til at give børnene faglige og personlige succeser? *

Evt. kommentar

Har du gennem Learning Camp styrket din faglige viden om udsatte børns læring? *

Evt. kommentar:

Synes du, at du har lært noget af at være med på Learning Camp, som du kan bruge professionelt eller privat? *

Evt. kommentar:

Synes du, at det overordnet set har været en god oplevelse at være med på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Vil du anbefale andre at tage på Learning Camp? *

Evt. kommentar

Har du lyst til at deltage på camp igen en anden gang? *

Evt. kommentar:

I Lær for Livet vil vi gerne gøre camps endnu bedre for børnene. Kom meget gerne med forslag til, hvordan vi kan gøre det: