HR-survey

Hvorfor valgte du at blive HR-frivillig i LFL?

Andet

Hvordan synes du det er at være HR-frivillig?

Hvad var du i gennem i din opstart og hvilke materialer fik du udleveret?

Hvordan oplevede du din opstart?

Når du kigger tilbage; Er der noget andet, du kunne have haft brug for - eller noget viden du har manglet?

Hvad fungerede godt?

Hvad fungerede mindre godt?

Hvad synes du om arbejdsopgaverne?

Hvordan oplever du det sociale miljø i LFL blandt HR-frivillige?

Hvordan oplever du muligheden for at få hjælp/sparring under en frivilligaften?

I hvor høj grad føler du dig som en del af LFL?

Vil du anbefale stillingen som HR-frivillige til dit netværk?

Inputs, forbedringer eller anden kommentar (du må også gerne overveje, om der kunne være et andet tema udover spørgerammerne, som kunne være relevant at tage fat op i forbindelse med workshoppen d. 16/12