Hjælp os med at tage godt imod din elev

Hjælp os med at tage godt imod din elev


Vi er glade for at kunne byde dig velkommen, da en af dine elever er blevet en del af Lær for Livet. 

Lær for Livet (LFL) er et læringsprogram for udsatte og anbragte børn og unge. Din elev skal være en del af LFL i seks år. 

For at kunne give eleven den bedst mulige start i LFL har vi brug for, at du deler den viden, som du har om barnet. Det vil give LFL et stærkt fundament for at møde eleven, der hvor han/hun er. 

Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine kollegaer om at styrke elevens faglige, personlige og sociale udvikling.


På forhånd mange tak for hjælpen!

Bedste hilsner 

Team Lær for Livet

Information og kontaktoplysninger

Elevens fulde navn: *

Dit navn: *

Skolens navn: *

Din e-mailadresse: *

Efter hver camp, som eleven deltager på, vil du modtage elevens "læringsrejse" på e-mail, så du kan se, hvad vi i samarbejde med eleven har arbejdet på. 

Dit telefonnummer:


Elevens resultater og læring

Hvad vurderer du, at eleven kan have særlig glæde af at arbejde med i matematik?

Hvad vurderer du, at eleven kan have særlig glæde af at arbejde med i dansk?

Angiv elevens resultater i matematik ved den sidst gennemførte nationale test:

Notér gerne de normbaserede elevresultater for hvert enkelt fagligt profilområde (tal/algebra, geometri/måling og statistik/sandsynlighed) samt den samlede vurdering som markeret på billedet til højre.

Odoo text and image block

Angiv testtidspunktet for den seneste nationale test i matematik:

Måned og år

Angiv elevens resultater i dansk ved sidst gennemførte nationale test:

Notér gerne de normbaserede elevresultater for hvert enkelt fagligt profilområde (sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse) samt den samlede vurdering som markeret på billedet til højre.


 

Odoo text and image block


Angiv testtidspunktet for den seneste nationale test i dansk:

Måned og år

Har du andre testdata på eleven, som du finder relevant for os?

Fx testdata fra Hogrefes læse-, stave- eller matematiktests

Hvad vurderer du, at eleven kan have særlig glæde af at arbejde med i forhold til sin personlige og sociale udvikling?

Karakterisér gerne en situation, som udgør en god læringssituation for din elev

Har din elev fx særligt succes med sin læring i situationer med musik i ørene, ved udendørs undervisning eller gennem fysisk aktivitet?

Er der andet, som du vurderer, at Lær for Livet skal være opmærksomme på i forhold til eleven?