Gammel: Mentorprofil 3. del (Personligt interview v/interviewer)

3. del: Personligt interview

Lavet af

Dato

MOTIVATION OG LYST/ERFARING MED AT ARBEJDE SOM MENTOR

Spørg ind til ansøgerens motivation og bed ham/hende om at uddybe med:
Kan du sige noget mere? og hvorfor netop nu? Referer gerne til ansøgerens egen formulering

Hvorfor mentor hos Lær for Livet?

Hvilke erfaringer har du med at arbejde børn?

Har du hjulpet børn, som har været udsat for belastninger og omsorgssvigt?

Hvordan vil du håndtere en situation, hvor barnet ikke viser interesse i dig som mentor?

Vi kan desværre heller ikke sige noget om, hvornår der er et mentorbarn til dig, hvad betyder det for dig?

Hvordan forestiller du dig, at jeres møder kommer til at foregå? Giv mig gerne et par eksempler på det. Hvor er I henne, og hvad laver I?

Hvad tænker du, at du særligt kan give et anbragt barn af støtte i forhold til lektiehjælp?

Hvordan tror du, at det vil påvirke dig, at du bliver mentor i Lær for Livet? Det kan være både i forhold til arbejds- og familiesituationen.

Hvis I skal være her i dit hjem, er der så særlige forhold, som vi skal være opmærksomme på – eksempelvis husdyr eller andet?

Hvad tænker du om, at dine overbevisninger politiske/religiøse/levevis kan være meget forskellige fra mentorbarnets? Giv gerne konkrete eksempler

ANSØGERS OPVÆKST

Fortæl mig om din egen opvækst

Hvem var der af voksne i din skoletid, som var med til at motivere dig, støtte dig i dine valg og udfordringer?

Hvorfor valgte du at blive/læse (profession/uddannelse)?

Hvad har det givet dig, at du arbejder som/har arbejdet som (profession)?

Hvilke erfaringer tænker du, at du kan anvende i rollen som mentor?

TANKER OM MENTORBARNET

Hvad har du gjort dig af tanker om, hvad det er for et barn, du vil være en god mentor for?

Det kan være alder, faglige udfordringer, fritidsinteresser.

AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL

Er der noget, som vi ikke har været omkring, som du tænker vil være godt, at Lær for Livet er opmærksom på


Mentor kompetenceskema

Tålmodighed/vedholdenhed

Giver ikke op. Finder sig i modstand, afbrydelser og ventetid.

Holder fast i et mål og er udholdende.

Observationer:

Engagement

Begejstring, glæde, inspireret og interesseret

Observationer:

Robust

Kan klare afvisning. Viser styrke.
Kan håndtere følelsesmæssige vanskelige situationer

Observationer

Aktiv lytter

Kan være i stilhed.
Stiller undersøgende spørgsmål
Vil gerne forstå frem for at få ret.

Observationer:

Empati/nærvær

Koncentrere sig om samtalen. Viser forståelse for situationer.
Kan sætte sig i andres sted og forstå andres følelser. Forskellig fra sympati.

Observationer:

Reflekteret

Kan se flere perspektiver og
Se sig selv i et andet perspektiv.
Velovervejet.

Observationer:

Omstillingsparat

Tænke kreativt, ændre situationen.
Tænke ud af boksen. Være rummelig
– planer bliver ændret afhængig af barnets adfærd.

Observationer:

Faglig støtte

Kan hjælpe med lektielæsning
Interesseret i at hjælpe med barnets relationer og adfærd, rollemodel.

Observationer:

INDSTILLING TIL AT BLIVE MENTOR:

Skriv 5-10 linjer. Begrund din indstilling, hvorfor personen bør være mentor eller ej. Hvis du indstiller vedkommende til at blive mentor, må du også meget gerne beskrive, hvem du tænker, vil være en relevant mentee for personen: Køn, alder, interesser evt. problemstillinger. Er der et potentiale til, at vedkommende kan blive vejleder eller ambassadør?


Afslutning

Er du færdig, bedes du klikke på Indsend