Gammel: Mentorprofil 2. del (Præ-interview v. HR frivillige)

Lavet af

Dato

Kommentar fra 1.del

Research

Foretaget Google søgning på kandidaten?

Forklaring

Kan indhente straffe- og børneattest

Mentorordning

Kandidaten er indforstået med følgende krav for at kunne blive mentor?

Mentorer i Lær for Livet har desudenmulighed for at deltage i

Personlige spørgsmål

Skal vi tage hensyn til dit helbred? (Funktionsnedsættelse el.lign.)
Ja, på hvilken måde

Civilstatus?

Hjemmeboende børn - antal

Hjemmeboende børn - alder

Udeboende børn - Antal

Udeboende børn - Alder

Børnebørn - Antal

Børnebørn - Alder

Kommentar

Har du tænkt over, hvornår du har tid til at mødes med mentorbarnet?

Da vi har børn bosat i hele landet har du da tænkt over, hvor langt fra dig barnet maksimalt må bo? (I forhold til egen transporteringstid til og fra barnet)

Hvor ofte bruger du teknologi (computer, tablet, internet, smartphone) i hverdagen? (Kun hvis ansøgeren er ældre)

Hvad er dine fritidsinteresser? (fx inden for sport, natur og kultur)

Hvornår på dagen og hvordan vil du helst kontaktes af interviewer? (Kun hvis ansøgeren skal sendes videre)

Forslag til nøjagtigt tidspunkt samt dato for kontakt

Øvrige kommentarer