gammel


Hej X

Jeg ringer inde fra Lær for Livet, hvor X er blevet en del af den nye årgang, der starter til sommer. Jeg ringer til dig, for at stille nogle spørgsmål om X så vi kan skabe de bedste rammer, og støtte X så godt som muligt. Jeg vil gerne både snakke med dig om, at X skal på camp i uge 27-28 (1. - 10. juli), men også om den mentorordning, som vi tilbyder X efterfølgende.

Først vil jeg høre dig, hvor meget du ved om Lær for Livet?

 • Fyld hullerne ud ift. hvad familien ikke ved om Lær for Livet endnu. Fortæl om formål, camp og mentor. 

 • Svar på spørgsmål fra familien.


Barnets fulde navn *


Allerførst vil vi høre, om X glæder sig til at skulle på camp?

Er der noget, som X er bekymret for ved at skulle på camp?


Kender X nogen andre, der skal med på camp?

Hvis ja, spørg da om navne

Er der nogle ritualer, som er vigtige for X?

Hvad skal der til for at X føler sig tryg?


Hvem må X ringe til, når vi er på camp?

Er der nogen, som han/hun IKKE må ringe til?

Er der ellers noget, der er vigtigt for os at vide?

  - Tager X nogen form for medicin - hvor ofte/hvor meget?
  - Har X allergi?
  - Er der noget, X ikke må spise?

  På camp får X en Lær for Livet T-shirt. Hvilken størrelse skal han/hun have? *


  Hvad kan X godt lide at lave i sin fritid?

  Hobby? Sport? Interesse?

  Kan X lide at gå i skole?

  Har X gode venner i skolen?

  Kan X lide frikvartererne? Hvad laver X i frikvartererne?

  Hvis du skulle nævne en ting i henholdsvis dansk og matematik, som X har brug for hjælp med, hvad skulle det så være?

  Bliver X nogle gange ked af det eller vred? Hvordan håndterer vi det bedst, hvis det sker på camp?

  Hvad ser du som X's styrker?

  Hvad ser du som X's udfordringer?


  Hvad hedder den skole, X går på?

  Hvilket klassetrin går X på nu? (skoleåret 19/20)

  Får X ekstra støtte i skolen eller går X i specialklasse?

  Hvis ja, hvilken form for støtte?

  Vi vil gerne kunne sende opdateringer om camps til X's lærer. Hvad hedder X's (klasse)lærer og har du en e-mail til læreren?


  Har du snakket med X om at skulle have en mentor?

  Hvis ja, hvad siger X til det at skulle have en mentor?

  Er der nogle fag, som X har ekstra brug for hjælp i?

  Hvilken type tror du, ville være en god mentor for X?

  Andet:


  Notér her, hvis der yderligere fortælles noget, som vi skal være obs. på: