Evaluering, medarbejdere LC1-2019

Dit fulde navn

Føler du at du havde nok viden om campens organisering inden camp? *

Føler du at du havde nok viden om campens hverdag og rutiner inden camp? *

Føler du at du inden campen havde et klart billede af din rolle på campen? *

Oplevede du at du inden campen var klædt på til at indgå i samspil med børnene? *

Følte du dig generelt forberedt til dine opgaver på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Hvilket fag underviste du i på campen? *

Hvis andet, specificer venligst:

Oplevede du dig inden campen klædt på til at bidrage til undervisningen i dansk/matematik? *

Hvordan fungerede dit samarbejde med dine kollegaer på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Hvordan fungerede dit samarbejde med campledelsen på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Hvordan synes du, at disponeringen af lærere og lærerassistenters ressourcer fungerede? *

Evt. kommentar:

Synes du, at personalet som helhed havde de nødvendige kompetencer til at give børnene en tryg oplevelse? *

Evt. kommentar:

I hvilken grad oplever du, at undervisningen i matematik har bidraget til børnenes læring?

Evt. kommentar:

I hvilken grad oplever du, at undervisningen i dansk har bidraget til børnenes læring?

Evt. kommentar:

I hvilken grad oplever du, at undervisningen i Personal Learning har bidraget til at styrke børnenes mindset?

Evt. kommentar:

Oplever du, at Learning Camp bidrager til at opfylde Lær for Livets mål om at give udsatte børn faglige og personlige succes'er? *

Evt. kommentar:

Synes du, at du personligt har bidraget til at give børnene faglige og personlige succeser? *

Har du gennem Learning Camp styrket din faglige viden om udsatte børns læring? *

Synes du, at du har lært noget af at være med på Learning Camp, som du kan bruge professionelt eller privat? *

Evt. kommentar:

Hvad har du fået ud af at være med på Learning Camp? (sæt gerne flere krydser) *

Evt. kommentar:

Har det overordnet været en god oplevelse at være med på Learning Camp? *

Evt. kommentar:

Vil du anbefale andre at tage på Learning Camp? *

Har du lyst til at deltage på camp igen en anden gang? *

Evt. kommentar:

I Lær for Livet vil vi gerne gøre camps endnu bedre. Kom meget gerne med forslag til hvordan: