Evaluering: Lær for Livets årsdag den 17. marts 2019

Hvad er din relation til Lær for Livet? *

Hvis andet, specificer venligst:

Arrangementet var alt i alt spændende og inspirerende, og jeg tog hjem med ny viden. *

Kommentér gerne:

Per Vers fungerede godt som konferencier. *

Kommentér gerne:

Dagens oplæg var relevante og har givet mig ny viden og/eller inspiration. *

Helt enigEnigMindre enigUenigMeget uenig
Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for Livet
Henriette Christiansen, bestyrelsesformand i Lær for Livet
Workshop med rapperen Per Vers
Peter Lund Madsen, hjerneforsker
Kommentér gerne:

Indholdet i programmet var overordnet godt *

Kommentér gerne:

Det var relevant, at dimissionen af første årgang var en del af årsdagen. *

Kommentér gerne:

Placeringen geografisk i Odense var god *

Kommentér gerne:

Forplejningen var god *

Kommentér gerne:

Dagens varighed (kl. 11-16) var passende *

Kommentér gerne:

I hvilken grad finder du årsdagen relevant for dig? *

Kommentér gerne:

Har du yderligere bemærkninger til årsdagen?