Evaluering af webinaret 'Når mentorbarnets opmærksomhed er forstyrret'

Evaluering af webinaret 'Når mentorbarnets opmærksomhed er forstyrret'

Fik du set webinaret? *

Hvis nej, hvorfor ikke?

I hvilken grad fandt du webinaret relevant for dig? *

I hvilken grad fik du viden og/eller redskaber, som du kan tage med dig fremadrettet i din mentorgerning? *

Er det sandsynligt, at du vil tilmelde dig et webinar i Lær for Livet igen? *

Hvis nej, hvorfor ikke?

Har du nogen idéer eller ønsker til andre emner? Skriv her:


Evaluering af det online Zoommøde

Deltog du i det tilhørende online Zoommøde? *

Hvorfor?/Hvorfor ikke? *

Hvordan fungerede det at 'mødes' digitalt? *

Fik du det ud af Zoommødet, som du havde håbet på? *

Hvis nej, hvorfor ikke?

Er det sandsynligt, at du vil tilmelde dig et online Zoommøde igen? *

Hvis nej, hvorfor ikke?

Hvis du har forslag til ændringer eller justeringer, så skriv dem venligst her: