Evaluering af webinar: Faglig inspiration til mentorer

Evaluering af webinar: Faglig inspiration til mentorer

I hvilken grad fandt du webinaret relevant for dig? *

Kommentar:

I hvilken grad fik du viden og/eller redskaber, som du kan tage med dig fremadrettet i din mentorgerning? *

Kommentar:

Hvordan passede tidspunktet for webinaret dig? *

Kommentar:

Hvad synes du om længden på webinaret? *

Kommentar:

Er det sandsynligt, at du vil tilmelde dig et webinar i Lær for Livet igen? *

Hvis nej, hvorfor ikke?

Andet som du synes, vi skal vide