Evaluering af ungesporet februar 2022

Evaluering af ungesporet februar 2022

Mit navn (kan udelades)

Jeg har følt mig som en del af et fællesskab med andre unge *

Jeg har følt mig støttet af de voksne på campen *

Jeg har oplevet et positivt udbytte af uddannelsesworkshoppen *

Uddyb meget gerne, hvis du har et eksempel...

Jeg synes, at det var givende at lave og præsentere et oplæg om mine uddannelsesvalg og -muligheder *

Uddyb meget gerne, hvis du har et eksempel...

Jeg har fået større forståelse for, hvad mine styrker og udfordringer er i forhold til min uddannelsesrejse *

Uddyb meget gerne, hvis du har et eksempel...

Jeg har fået en større tro på mig selv og/eller min uddannelsesvej *

Uddyb meget gerne, hvis du har et eksempel...

Jeg har tilmeldt mig eller vil gerne tilmelde mig StøtOp *

Jeg vil gerne med på et ungespor igen i fremtiden *

Jeg vil gerne med på en ungeklub med Lær for Livet *

Hvad var din bedste oplevelse med ungesporet på eksamenscampen? Skriv her… *

Har du andre kommentarer eller idéer? Skriv her…