Evaluering af udleveret materiale (stofnettet med materialer)

Hvad har I fået ud af det udleverede materiale (stofnettet med materialer)?

Kunne I bruge de faglige materialer, I fik udleveret? *

Hvis nej, hvorfor ikke:

Kunne I bruge den skønlitteratur, I fik udleveret? *

Hvis nej, hvorfor ikke:

Hvad er jeres overordnede indtryg af det udleverede materiale? *

Hvad mangler I, for at I får noget ud af materialerne:

Andre bemærkninger?