Evaluering af StøtOp-ordning 2022

Du har været StøtOp voksen for en ung, og vi vil rigtig gerne vide, hvordan du har oplevet jeres samarbejde og din rolle. Spørgeskemaet tager ca. 10-20 minutter at udfylde.

Tusinde tak for din indsats og besvarelse!

/ Liv og Mirjam

Vi vil gerne høre om din oplevelse af at være Støt Op voksen for en ung i Lær for Livet.

Hvordan vil du definere din opgave/rolle som StøtOp voksen? *

Hvor mange timer har du og den unge brugt sammen? *

Hvad oplever du, at den unge har fået ud af jeres samarbejde? *

Hvad har udfordret dit samarbejde med den unge? *

Hvad har hjulpet dit samarbejde med den unge? *

Hvad har du fået ud af at løfte opgaven? *

Har du feedback eller kommentarer til StøtOp ordningen?